måndag 30 september 2013

Nedstörtad ängel och Berättelser från de inställda upprorens tid

Nu har jag läst två små korta böcker av P-O Enquist: Nedstörtad ängel och Berättelser från de inställda upprorens tid. Trådarna löper till båda de andra böcker jag läst av honom tidigare i år, Liknelseboken och I lodjurets timma. Intressant. Spännande. Bra.

lördag 14 september 2013

Skrivbordskrigarna

Nu har jag läst den första boken till läsecirkeln på biblioteket. Boken heter Skrivbordskrigarna och är skriven av Lisa Bjurwald.

Boken är en viktig genomgång över hur det fria internet kan utnyttjas av extrema rörelser och krafter. Också om hur vi bör öka vår medvetenhet för att genomskåda och hur vi skulle kunna motverka tendenserna.

Det är en journalist som har skrivit, det märks, och boken kunde varit mer sammanhållen och djupare analys kunde ha gjorts. Men som debattbok i ett mycket viktigt ärende fungerar den utmärkt.